Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu apvienības aktualitātes

Priekuļu apvienības aktualitātes

Apstiprināts Priekuļu apvienības teritorijas plānojums 2017.–2029. gadam

Saskaņā ar Cēsu novada domes 12. oktobra sēdē pieņemto lēmumu Nr. 553 apstiprināts Priekuļu apvienības teritorijas plānojums 2017.–2029. gadam un Vides pārskats 4.1. redakcijā. Vienlaikus dome izdevusi saistošos noteikumus Nr. 21 “Par Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma 2017.–2029. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. Paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēts 23. oktobrī.    

Ar apstiprināto Priekuļu apvienības teritorijas plānojumu var iepazīties Cēsu novada pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv un Priekuļu apvienības pārvaldes mājaslapā www.priekuli.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Priekuļu apvienības teritorijas plānojums būs īstenojams no brīža, ko noteiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Līdz tam joprojām spēkā ir Priekuļu novada teritoriālo vienību teritorijas plānojums no 2009. gada. 

Gatavojamies ziemas sezonai

Norit konkurss par Priekuļu apvienības pārvaldes autoceļu mehanizētu attīrīšanu no sniega 2023./2024. gada ziemas sezonā, kas noslēgsies novembrī. Līdzko būs zināmi iepirkuma rezultāti, pārvalde informēs par maršrutiem un uzņēmēju kontaktinformāciju.

Atgādinām, ka aizvien tiks nodrošināta palīdzība privāto ceļu tīrīšanā no sniega vientuļiem pensionāriem un mājsaimniecībām, kurās ir personas ar invaliditāti, kā arī personām, kuras nonākušas ārkārtas vai krīzes situācijās.

Ceļu uzturēšanas darbi

Priekuļu apvienībā norit sezonas noslēdzošie ceļu uzturēšanas un greiderēšanas darbi, kas  organizēti atbilstoši laika apstākļiem. Norit arī tehnikas gatavošana ziemas sezonai.

Nomainīta caurteka Dukuru centrā

Priekuļu pagastā, Dukuros, Ķingu ielas posmā no krustojuma ar Pīlādžu ielu līdz pagriezienam uz Liepu ielu veikta caurtekas nomaiņa.

Pieslēguma izbūve dzīvojamajai mājai “Knēžas”

Noslēgts līgums par dzīvojamās mājas “Knēžas” pieslēguma izbūvi pie maģistrālajiem ūdensapgādes tīkliem. Būvdarbus veiks SIA “RG meistars”. 

Turpinās Mārsnēnu Tautas nama LEADER projekta īstenošana

Priekuļu apvienības pārvalde turpina īstenot LEADER projektu “Mārsnēnu Tautas nama apskaņošanas aparatūras komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”.

Projektā paredzēts iegādāties un uzstādīt apskaņošanas aparatūras komplektu – akustiskās sistēmas un to aprīkojumu, skaņas pulti un mikrofonus ar nepieciešamo aprīkojumu.

Turpinās ielu asfalta seguma atjaunošana Jāņmuižā

Rit noslēdzošie darbi Sporta ielā, Jāņmuižā, kur atjauno asfaltbetona segumu 280 metru garā posmā. Arī Alejas ielā rit noslēdzošie remontdarbi, kur atjaunots nokalpojušais ielas asfalta segums 520 metru garā posmā.

Liepas pamatskolā pārbūvē ēdnīcu un ierīko ventilāciju mācību kabinetos

Sākušies darbi projektā “Cēsu novada Liepas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana”.

Projektā paredzēts pārbūvēt Liepas pamatskolas ēdnīcas telpu un izbūvēt ventilācijas sistēmu 2. un 3. stāva mācību kabinetos.

Veikti iegruvuma remontdarbi Viļuma Skubiņa ielā, Priekuļos

Vasaras lietavu rezultātā uz pašvaldībai piederošās Viļuma Skubiņa ielas Priekuļos bija izveidojušies izskalojumi zem asfalta seguma, kā rezultātā radās iegruvums. Lai sakārtotu ielas bojāto posmu ekspluatācijai drošā stāvoklī un novērstu turpmāku bojājumu rašanās iespējamību, oktobrī veikti iegruvuma remontdarbi, atjaunota lietus ūdens kanalizācija un ieklāts asfalta segums.

 

PASĀKUMI NOVEMBRĪ

Priekuļu apvienības pagastos norisināsies dažādi Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumi.

Priekuļos

 • 10. novembrī plkst.18.00 Priekuļu kultūras namā norisināsies akcijas “Iedvesmas cilvēks” noslēguma pasākums. Šajā akcijā varēja pieteikt cilvēkus, kas veic kādu labu darbu vai īpašu iniciatīvu Priekuļu, Mārsnēnu, Veselavas, Liepas un Jāņmuižas teritorijā. Kopumā akcijā saņemti 72 cilvēku pieteikumi, kas darījuši mums zināmus 25 iedvesmas cilvēkus. Prieks, ka iedvesmas cilvēku vidū ir gan sportisti, skolotāji, kultūras darbinieki, vides labiekārtotāji, sētnieki, pašvaldības darbinieki, mākslinieki, mediķi, kapu pārziņi, vai vienkārši izpalīdzīgi atsaucīgi sarunu biedri.
  Lai pateiktu šiem cilvēkiem paldies, aicinām  uz muzikālu pasākumu “Ir vienkārši ļoti labi, ka tu esi pasaulē”.
 • 17.novembrī plkst. 19.00 Priekuļu Kultūras namā notiks valsts svētku koncerts “Kur tu esi, Pasaulīt!”. Tas veidots sadarbībā ar Priekuļu Kultūras nama mākslinieciskajiem kolektīviem  “Laumas”, “Miķelis” , “Jumis”, “Virpulis”, “Zelta virpulis” un Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu ansambli “Raunas 13” kā arī dziesminieku GORAN GORA.
 • 17.novembrī plkst.22.00 Priekuļu Kultūras namā svētku balle ar Elīnu Krastiņu un grupu “The Tiffany Mood”.

Liepas pagastā

 • 11.novembrī plkst.17.00 Liepas iedzīvotāji aicināti uz pieminekļa izgaismošanu un Lāčplēša dienai veltītu gājienu.
 • 18.novembrī plkst.14.00 Liepas kultūras namā notiks valsts svētkiem veltīts pašdarbnieku koncerts
 • 18.novembrī plkst.22.00 Liepas kultūras namā notiks balle ar grupu “Putukvass”.

Mārsnēnu pagastā

 • 11.novembrī no plkst.16.00 Mārsnēnos svecīšu iedegšana pie Tautas nama.
 • 17.novembrī plkst.19.00 Mārsnēnu tautas namā norisināsies Latvijas valsts svētkiem veltīts pašdarbnieku koncerts
 • 17.novembrī plkst.22.00 ikviens aicināts Mārsnēnu Tautas namā uz svētku balli ar grupu “Kompromiss”.

Veselavas pagastā

 • 13.novembrī plkst.19.00 Veselavas muižā filma “Trīs Zvaigznes. Zigfrīds.”
 • 16.novembrī plkst.19.00 Veselavas muiža aicina uz valsts svētku koncertu “Akmens stāsti”.

 

25.novembrī. plkst.15.00 Liepas Kultūras namā norisināsies Veidenbauma prēmijas pasniegšana

 

Datums: 2023. gada 3. novembris