Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Paziņojums Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu iedzīvotājiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu noslēgšanu ar SIA “Vinda"

No 2024.gada 1.janvāra SIA "Vinda" uzsāks sabiedriskās ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priekuļu apvienības administratīvajā teritorijā – Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu un Veselavas pagastā.

Aicinām privātmāju īpašniekus, daudzdzīvokļu māju pilnvarotās personas, biedrības vai apsaimniekotājus, kā arī juridiskās perosnas sazināties ar SIA "Vinda" klientu daļu par līguma slēgšanu, rakstot uz e-pastu: klientiem@vinda.lv vai zvanot pa tālruni 64122957 vai 29268096.

Līguma slēgšanai nepieciešama zemesgrāmata, pilnvarojums (ja tāds ir), personu apliecinošs dokuments un dokumentācija par ūdensvada/kanalizācijas tīklu pievadu izbūvi, ja tā ir pieejama.

Būs iespēja līgumus slēgt klātienē, par līgumu slēgšanas laiku un vietu tiks paziņots.

Kā iepriekš vēstīts, turpinot izstrādāt un ieviest vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas sistēmu Cēsu novadā, 22.februāra domes sēdē lemts nodot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Vinda” Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un būves.

Vienotas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveides rezultātā tiek panākta tieša pakalpojuma sniegšana un norēķinu kārtība ar pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē.

Datums: 2024. gada 27. marts