Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

No 1.oktobra pieaugs ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

No 1.oktobra pieaugs ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus SIA “VINDA ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1.oktobra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Cēsīs, Agrā, Jāņmuižā, Krīvos un Rīdzenē būs 1,78 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,17 EUR/m3. Jaunajos tarifos mainītas tikai iekļautās elektroenerģijas izmaksas. Pārējās izmaksu pozīcijas nav mainītas.

Salīdzinot ar SIA “VINDA” šobrīd spēkā esošajiem, SPRK 2020.gada apstiprinātajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no š.g. 1.oktobra pieaugs par 55% jeb 0,63 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 38% jeb 0,32 eiro. Tarifi pieauguši saistībā ar būtisko elektroenerģijas cenu pieaugumu.

SIA “VINDA” tarifu projektu SPRK apstiprināšanai iesniedza š.g. 8.jūlijā un vērtēšanas laikā iesniedza tarifu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus, kā arī precizētu tarifu projektu. Rezultātā, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu komersants palielināja par 0,39 eiro un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektu – par 0,20 eiro. Precizētajā tarifu projektā veiktas korekcijas elektroenerģijas izmaksu aprēķinā un aprēķinā iekļautā elektroenerģijas cena tika koriģēta atbilstoši aktuālajām cenu prognozēm biržā.

SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “VINDA” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “VINDA” jauno tarifu izklāsts.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.
 
Kopumā (uz 01.09.22.) SPRK vērtēšanā ir 18 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.
 
SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.
 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē.
 
Plašāk www.sprk.gov.lv.
 
Papildu informācijai:
Ieva Lazdiņa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
ieva.lazdina@sprk.gov.lv
+371 26158480
www.sprk.gov.lv
Datums: 2022. gada 2. septembris