Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

E.Veidenbauma muzejā Kalāči ierīkota āra ekspozīcija un izglītojoša pastaigu taka

E.Veidenbauma muzejā Kalāči ierīkota āra ekspozīcija un izglītojoša pastaigu taka

Noslēdzies LEADER projekts Eduarda Veidenbauma muzeja “Kalāči” āra ekspozīcijas un izglītojošās pastaigu takas izveidei.

Visas vasaras garumā tika strādāts pie “Kalāču” pirmās āra ekspozīcijas veidošanas. Ekspozīcija tapusi, domājot par vēl neizstāstītiem Kalāču stāstiem. Kalāči - latviešu literatūras pirmā modernista Eduarda Veidenbauma ģimenes mājas - ir arī zemnieku sēta, kas 2013. gadā iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā objekts ar ļoti augstu autentiskuma pakāpi.

Jaunā ekspozīcija iepazīstinās ar ēku ansambļa kultūrvēsturisko vērtību, stāsta par Kalāčiem, kas ir bijusi vieta, kurā dzīvojuši un strādājuši Veidenbaumi, auguši viņu bērni. Jaunizveidotajā ekspozīcijā ēku stāsti mijas ar cilvēku stāstiem, tāpat mijas laiki un noskaņas. Rakstnieka Andra Akmentiņa īpaši ekspozīcijai radītie audio stāsti aicina pietuvoties  Kalāču saimei.

Oktobra nogale tradicionāli nozīmē “Kalāču” muzeja aktīvās sezonas beigas, kad muzeja ēka apmeklētājiem tiek līdz pavasarim slēgta. Šogad – 28. oktobrī atklājot “Kalāču” āra ekspozīciju, izglītojošo pastaigu taku, pirmo reizi muzejs kļūs pieejams jebkurā sezonā un diennakts laikā.

Projekts 23-09-AL18-A019.2202-000004 “E. Veidenbauma muzeja “Kalāči” āra ekspozīcija, izglītojošā pastaigu taka” tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības Cēsu rajona lauku partnerība LEADER projektu konkursa ietvaros.

Projekta publiskais finansējums ir 16528.84EUR, pašvaldības finansējums 3336.54EUR

Projekta mērķis - Izveidot E. Veidenbauma muzejā "Kalāči" āra ekspozīciju, labiekārtotu atpūtas, pastaigu, brīvā laika pavadīšanas un izziņas vietu, kurā iepazīt 19. gs. saimniecību, Veidenbaumu ģimeni, veidojot pievilcīgu dzīves vidi Liepas pagastā.

Informāciju sagatavoja:

Baiba Roze
E. Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"
muzejpedagogs

 

 

Datums: 2023. gada 30. oktobris