Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināta Priekuļu apvienības pārvaldes siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksa

Apstiprināta Priekuļu apvienības pārvaldes siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksa

Cēsu novada dome 14.septembrī domes sēdē apstiprināja Priekuļu apvienības pārvaldes siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksu. 

No šī gada 1.oktobra tā būs:

  • Priekuļu pagastā 56,62 euro/MWh (bez PVN)
  • Liepas pagastā 47,39 euro/MWh (bez PVN)
  • Mārsnēnu pagastā 92,83 euro/MWh (bez PVN)

Siltumenerģijas gala tarifu nosaka tādi pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kā elektroenerģijas izmaksas, kurināmā izmaksas, dabas resursu nodoklis administratīvie izdevumi, kā arī citas tarifā iekļaujamās izmaksas.

Datums: 2023. gada 18. septembris