Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenotie

Atcelt
Projekta nosaukums Finansējuma avots Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti Kopējais finasējums Realizācijas termiņš Kontaktpersona
Cēsu novada, Vaives pagasta Rīdzenes un Pūkšerkalna dīķu hidrobioloģiskā izpēte VZF 1954,15 EUR 2057 EUR 30.11.2020 Evija Atvara

26687719
Skatuves aprīkojuma iegāde Vaives tautas namam ELFLA 19 930,19 EUR 22 144,66 EUR 15.12.2016 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Vaives pagasta kapsētu digitalizācija ELFLA 7481.43 EUR 8312.70 EUR 30.12.2018 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Jaunaudzes retināšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā "Mākoņi" ELFLA 369.60 EUR 528.00 EUR 30.12.2017 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs - Veismaņi - Vaives pagasta robeža pārbūve ELFLA 380 000,00 EUR 477 013,33 EUR 18.12.2020 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Vaives tautas nama modernizācija kopienu un pievilcīgas kultūrvides stiprināšanai ELFLA 14076.55 EUR 14076.55 EUR 31.12.2019 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā LVAF 30 812.00 EUR 44 070.00 EUR 30.11.2019 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā LVAFA 10 000 EUR 31.05.2020 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Telpu pielāgošana Amatu mājas izveidei ELFLA 22 500.00 EUR 32623.70 EUR 31.12.2016 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Vaives Amatu mājas darbības pilnveidošana ELFLA 5728.30 EUR 6364.78 EUR 30.06.2018 Evija Atvara
evija.atvara@cesis.lv
26687719
Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos ERAF 991 911,77 EUR 1 433 649,55 EUR 05.03.2018 - 04.02.2020 Liene Ozoliņa
liene.ozolina@cesis.lv
64161818
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā ERAF 391 615.69 EUR 736 424.07 EUR 18.04.2017 - 31.12.2019 Edijs Leoke
edijs.leoke@cesis.lv
64161818
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā ERAF 391 615.69 EUR 736 424.07 EUR 18.04.2017 - 31.12.2019 Edijs Leoke
edijs.leoke@
64161818
Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Cēsu novada Vaives pagastā ELFLA 268 461 EUR 298 290 EUR 04.02.2016 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!) LIFE+ 150 115 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta” ERAF  1 094034,06 EUR 1 390 692,00 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
"Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown ERAF 565 836.32 EUR 749 000.93 EUR 14.09.2015 - 15.03.2016 Evija Taurene
evija.taurene@cesis.lv
64161818
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā EKII 923952.57 EUR 1246384. 51 EUR 01.04.2017 - 31.12.2017 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados ERAF 375458,17 EUR 423 000 EUR 26.05.2017 - 26.08.2018 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Videi draudzīgākā Cēsu iela LVAFA    7500 EUR 10 000 EUR 26.05.2017 - 26.08.2018 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Degradēto teritoriju revitalizācija  Cēsu novadā I kārta ERAF   563800,35 EUR 637 272,78 EUR 22.05.2017 - 22.02.2018 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 5035 EUR 5924,00 EUR 30.06.2016 - 15.11.2016 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
50000&1 SEAPs Inteligent Energy 1936 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība ERAF 3 273 393,67 EUR 4141870,73 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai EEZ 249 607 EUR 276 695 EUR 31.12.2015 Ilona Asare
ilona.asare@cesis.lv
64127755
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Cēsu novadā ERAF 22 284,00 EUR 26216,47 EUR Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija ERAF 1 224 588,52
LVL
2001166,42
LVL
Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide (koncertzāles sadaļa) ERAF 3 489 568,48
LVL
4156323,45
LVL
20.09.2013 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”  izveide (pārējais) ERAF 3 847 396,33
LVL
5090524,08
LVL
20.09.2013 Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818
Cēsu novada Attīstības programmas izstrāde ESF 24 933,00 LVL 20 423,69
LVL
Inta Ādamsone
inta.adamsone@cesis.lv
64161818