Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Notiek Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam ceturtās redakcijas publiskā apspriešana

Notiek Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam ceturtās redakcijas publiskā apspriešana

Trešdien, 15.martā, notika Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam ceturtās redakcijas publiskā apspriešana. Plānojuma izstrāde sākta 2016.gadā, taču tā apturēta pēc otrās redakcijas. Ņemot vērā iedzīvotāju un potenciālo investoru interesi, Cēsu novada pašvaldība atsākusi izstrādes procesu un piedāvā apspriešanai plānojuma ceturto redakciju.

Plānojuma ceturtajā redakcijā galvenās izmaiņas veido precizējumi. Atsevišķās teritorijās precizēts funkcionālais zonējums, kā arī ņemtas vērā plānojuma trešās redakcijas apspriešanas laikā radušās diskusijas par karjeru veidošanu. Teritorijas plānojuma jaunā redakcija paredz no mežsaimniecības zemēm izņemt atļaujas karjeru veidošanai, lai aizsargātu kopējo novada ainavtelpu.

Tāpat precizētas teritorijas plānojuma sadaļas uz kurām norādīja valsts iestādes, piemēram, Dabas aizsardzības pārvalde. Aktualizētas dabas objektu robežas, lauksaimniecības zemju apmežošanas noteikumi, kā arī notikušas diskusijas par atļaujām saules paneļu parku izvietošanai uz atsevišķām lauksaimniecības zemēm. “Šis ir būtisks jautājums, kas skars iedzīvotājus un varam paredzēt, ka tuvāko gadu laikā Cēsu novadā parādīsies jauni saules paneļu parki, taču mēs izvērtējam to atrašanās vietas, lai netraucē ainavas uztveršanai un neaizsedz skatupunktus, kā arī nerada kādu kaitējumu”, stāsta Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja Evija Taurene.

Būtisks papildinājums izstrādātajam plānojumam ir Priekuļos, Bērzkrogā un Liepas ciemā definētās zonas, kur pieejami centralizētie ūdensvadu un kanalizācijas tīkli.

Publiskās apspriešanas sanāksmes laikā saņemts ieteikums precizēt Ulmaņbirzes teritorijas platību, kā arī mainīt tās meža teritorijas zonējumu, paredzot teritorijas apsaimniekošanas norādījumus. Evija Taurene uzsvēra, ka ieteikums ir sadzirdēts un tiks ņemts vērā jaunā Cēsu novada plānojuma izstrādē, kā arī jautājums par apsaimniekošanas norādījumiem tiks pārrunāts ar pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem.

Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam ceturtās redakcijas publiskā apspriešana norisināsies līdz šī gada 27.matram, savukārt vides pārskata apspriešana notiks līdz 4.aprīlim. Paredzams, ka teritorijas plānojuma izstrādes process noslēgsies šī gada vasarā.

Datums: 2023. gada 16. marts