Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Labiekārtos pludmali pie Niniera ezera

Labiekārtos pludmali pie Niniera ezera

Lai veidotu kvalitatīvu dzīves vidi sabiedrībai, Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde sāk īstenot Niniera ezera peldvietas labiekārtošanas projektu. Projektā pašvaldībai piederošajā Niniera ezera daļas pludmalē uzstādīs divas salizturīgas pontonu laipas ar atpūtas terasēm, tā dažādojot un uzlabojot brīvā laika pavadīšanas iespējas Cēsu apkārtnes iedzīvotājiem.

Patlaban sākta projekta īstenošana, noslēdzot līgumu ar SIA “Pontoni.lv”. Uzņēmējs apņēmies veikt divu pontonu laipu izgatavošanu, piegādāšanu un uzstādīšanu Niniera ezerā līdz šī gada jūlija beigām.

Projekta kopējās izmaksas 10 326.41 EUR, no kurām ELFLA finansējums 9293.77 EUR un Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums 1032.64 EUR.

Projekts “Peldvietas labiekārtošana, izveidojot pontonu laipas Niniera ezerā” Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000001 tiek īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju" līdzfinansējumu.

Projekta īstenošanu atbalsta “Cēsu rajona lauku partnerība”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Datums: 2023. gada 22. maijs