Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina iznīcināt latvāņus

Aicina iznīcināt latvāņus

Cēsu novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijās atrodams Sosnovska latvānis, nekavēties ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu, lai novērstu to ziedēšanu un sēklu
nogatavošanos.Metodiskais materiāls “Izplatītāko invazīvo augu sugu ierobežošana Cēsu novadā” atrodams ŠEIT.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu var sodīt ar naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

Cēsu novada Pašvaldības policija veiks ar latvāni invadēto teritoriju apsekošanu un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanu gadījumos, ja tiks konstatēta latvāņu ierobežošanas pasākumu neveikšana.

Pateicamies visiem, kuri veic latvāņu ierobežošanas pasākumus, jo tikai kopīgi iespējams ierobežot to tālāku izplatību!

Datums: 2022. gada 4. jūlijs