Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālās jomas projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem

Sociālās jomas projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem

Cēsu novada Sociālais dienests izsludina sociālās jomas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai. Projektu konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstiskās organizācijas jaunu un inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā un palielināt mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālajās aktivitātēs, mazinot sociālo atstumtību.

Projektu konkursa prioritātes 2024.gadā:

 • vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra apmeklēšana/ informācijas apkopošana par senioru interesēm un vajadzībām;
 • ģimeņu saliedēšanas pārgājieni, piedzīvojumu un dabas terapija ģimenēm ar bērniem vai pusaudžiem ar pašizpausmes akcentu un sociālo prasmju treniņu; 
 • dienu nodarbības/atbalsta grupas bērniem un pusaudžiem ar pašizaugsmes akcentu un sociālo prasmju treniņu;
 • senioru un/vai invalīdu dienas organizēšana novadā;
 • veselības veicināšanas pasākumi vai sporta diena Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam.

Sociālā dienesta piešķirtais projekta finansējums ir līdz 1300 EUR. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no projekta izmaksu kopējās summas. Projektu pieteikumi jāsagatavo un jāiesniedz līdz 2024.gada 25.martam plkst.12.00.

 1.  Konkursa nolikums
 2. Nolikuma 1.pielikums "Pieteikums sociālās jomas projektu konkursam"
 3. Nolikuma 2. pielikums "Projekta izmaksu tāme"
 4. Nolikuma 3.pielikums "Finanšu līdzekļu izlietojumu atskaite"
 5. Nolikuma 4. pielikums "Realizētā projekta saturiskā atskaite"

Iesniedzamie dokumenti:

 1. pieteikuma veidlapa aizpildīta latviešu valodā datorrakstā;
 2. projekta izmaksu tāme, iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
 3. ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;
 4. ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās pašvaldības budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris - vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.
Datums: 2024. gada 22. februāris