Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vispārējās aprūpes māsa Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē MEŽMALIŅA

Vispārējās aprūpes māsa Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē MEŽMALIŅA

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”
aicina darbā
vispārējās aprūpes māsu
(profesijas kods 2221 46)
uz pilnu slodzi
uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam;
 • organizēt, kontrolēt un atbildēt par sanitāri higiēnisko normu, profilaktisko pasākumu ievērošanu izglītības iestādē un tās teritorijā;
 • kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo medicīnisko dokumentāciju;
 • veikt medicīnisko dokumentu reģistru pirmsskolas tiešsaistes sistēmā;
 • plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes;
 • atbildēt par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu;
 • komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas;
 • uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi;
 • strādāt ar ēdināšanas programmu;
 • popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā;
 • konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos.

Prasības pretendentiem:

 • MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un komunikatīvās prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:
•    iepriekšēja pieredze.

Piedāvājam:
•    atbildīgu, interesantu, dinamisku un radošu darbu;
•    sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

•    bruto algu - EUR 1189,00, profesiju klasifikatora kods 2221 46;
•    darba laiks 40 stundas nedēļā.

Pretendentam jāiesniedz: CV un motivācijas vēstule

Pieteikumus iesniegt līdz 2024.gada 1.martam.

Datums: 2024. gada 12. februāris