Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus visā Priekuļu apvienībā sniegs SIA "Vinda"

Turpinot izstrādāt un ieviest vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas sistēmu Cēsu novadā, 22.februāra domes sēdē lemts nodot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Vinda” Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un būves. Plānots, ka no 2024.gada 1.aprīļa SIA "Vinda" uzsāks sabiedriskās ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu visā Priekuļu apvienības administratīvajā teritorijā.

Vienotas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveides rezultātā tiek panākta tieša pakalpojuma sniegšana un norēķinu kārtība ar pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē.

Paziņojums par līgumu pārslēgšanas iespējām tiks publicēts martā Priekuļu apvienības pārvaldes mājaslapā www.priekuli.lv.

 

Datums: 2024. gada 22. februāris