Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības vadība diskutē ar Priekuļu iedzīvotājiem sarunu vakarā

Pašvaldības vadība diskutē ar Priekuļu iedzīvotājiem sarunu vakarā

Ceturtdien, 25.aprīlī, Priekuļu Kultūras namā norisinājās Priekuļu pagasta iedzīvotāju sarunu vakars ar Cēsu novada pašvaldības vadību.
Sarunu vakarā ar priekuliešiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija–Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja Evita Šīrante un Priekuļu apvienības pārvaldes speciālisti.


Sarunu vakaram iedzīvotāji bija iesūtījuši vairākus jautājumus, uz kuriem vakara gaitā sniegtas atbildes.


Vai sabiedrība tiks informēta par plānotajām izmaiņām saistībā ar Priekuļu vidusskolas pāreju uz pamatskolu? Vai ir kāda piesaistīta komisija, kura izvērtē skolas un apkārtnes bērnu potenciālo attīstību un turpmāko mācību virzienu?
Ar šā mācību gada sākumu 1.septembrī Priekuļu vidusskola sāks strādāt kā pamatskola. Lēmums par skolām nav viegls, tomēr, pieņemot lēmumus, cenšamies analizēt datus, tendences un reālo situāciju.
Reorganizējot vidusskolu par pamatskolu, ir iespējams piesaistīt finansējumu skolas attīstībai. Izmantojot šo iespēju, Priekuļu pamatskolā plānots investēt Eiropas finansējumu 1,8 miljonu eiro apmērā. Investīcijas pamatā vērstas uz iekštelpu pārbūvi. Plānojam veidot modernu nākotnes pamatskolu Priekuļos.  
Skola savulaik būvēta aptuveni 700 audzēkņiem. Līdz ar to pēc reorganizācijas telpas būs funkcionāli jāsadala un jādomā par to noslogojumu. Jau drīzumā tiks slēgts līgums par projektēšanas darbiem. Projektēšanas fāzē organizēsim tikšanās ar skolas kolektīvu un vecākiem, lai izrunātu risinājumus un uzklausītu ierosinājumus.
Plānots, ka 2025.gada vasarā varētu sākties būvdarbi, kas noslēgsies līdz 2026.gada vasarai.  

Priekuļu bibliotēku esot plānots pārcelt uz Priekuļu vidusskolu/pamatskolu. Kā tiks nodrošināta svešu personu piekļuve?
Ņemot vērā, ka skolas telpās pēc reorganizācijas īstenošanas būs daudz brīvas vietas, pastāv ideja, ka tajās varētu integrēt vēl kādas citas funkcijas, kas vajadzīgas Priekuļu ciemā. Izskatīta iespēja par to, ka ar atsevišķu ieeju no Dārza ielas puses varētu integrēt bibliotēkas telpas. Skolēni bieži dodas uz bibliotēku, lai meklētu literatūru, tāpēc šāds risinājums varētu būt viens no iespējamajiem variantiem.

Ko plānots darīt turpmāk ar sabiedrisko centru Raiņa ielā? Dzirdēts, ka pašvaldība plāno to pārdot. Tur atrodas doktorāts, kas sabiedrībai ir neiedomājami svarīgs.
Patlaban nekādi konkrēti lēmumi par sabiedrisko centru nav pieņemti. Tiek domāts, kā pareizi noslogot vidusskolas telpas pēc pārbūves. Ņemot vērā, ka Priekuļu vidusskola ir pietiekami ietilpīga ēka un audzēkņu skaits ir uz pusi mazāks nekā tas paredzēts, būtu loģiski ēku piepildīt ar tām funkcijām, kas ir radniecīgas viena ar otru. Patlaban pastāv ideja sabiedriskā centra funkcijas daļēji pārcelt uz pārbūvētās pamatskolas telpām. Idejiski skolā var integrēt bibliotēku, jauniešu centru un senioru telpas. Būtu jāmeklē risinājums doktorāta un dzimtsarakstu telpām. Idejas vēl ir procesā.

Priekuļos bērnu laukums Birzītē. Vai ar to kaut kas tiks darīts? Vai tas ir gana drošs bērniem?
Sporta birzīte pavasarī tika atjaunota un sagatavota jaunajai sezonai, lai būtu droša lietošanai. Tā tiks regulāri uzturēta visu sezonu.

Kādas būtu iespējas atjaunot Priekuļos estrādi?
Ideja par estrādi ir diezgan sena. Šobrīd šāda iespēja netiek apsvērta, jo visapkārt ir estrādes, piemēram, Mārsnēnos un Cēsīs. Un uz pasākumiem pastāv iespēja iznomāt mobilo skatuvi.

Jāņkalna un Rotas ielā uzbērtie akmeņi. Vai ir cerība uz šo ielu seguma nomaiņu uz asfalta segumu?
Šajās ielās vispirms jāveic komunikāciju sakārtošana, tostarp lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Tikai tad ir vērts sakārtot brauktuvi. Šīs ielas ir redzeslokā, taču ieguldāmais darbs ir apjomīgs gan darba, gan finanšu resursu ziņā.  
 
Vai plānots Izmēģinātāju ielas remonts posmā “Knēžas” – “Sporta birzīte”?

Darbus plānots veikt šogad.

Kādas ir Priekuļu prioritātes 2024.gadā? Un kad tās tiks īstenotas?
Šogad Priekuļu apvienībā plānots realizēt vairākus projektus, tostarp, stāvlaukumu izbūvi Liepas pagastā, pašvaldības autoceļa “Pušklaipi – Brīvkalni” atjaunošanu, apgaismojuma tīkla izbūvi Jāņmuižā un Bērzkrogā. Attīstība norit vienmērīgi visā novadā.  

Kāpēc viss tiek atdots ārpakalpojumos, pasliktinot iedzīvotāju stāvokli? Kā iedzīvotājs neredzu, ka tas ir pašvaldībai izdevīgāk.
Pašvaldībai nevajadzētu sniegt pakalpojumus sektoros, kur to dara uzņēmēji. Ja mēs liekam kopā visas kopējās izmaksas, kas pašvaldībai veidojas, sniedzot pakalpojumus, tad tās kopumā ir lielas. Neatkarīgi no apstākļiem, komersantam varam pieprasīt pilnu atbildību par sniegtu vai tieši pretēji – nesniegtu pakalpojumu.

Vai šāds sarunu vakars būs arī Liepas pagastā?
Jā, Liepā būs sarunu vakars šā gada rudenī.

Savulaik dome pieņēma lēmumu par futbola stadiona būvniecību Priekuļos ar LFF līdzfinansējumu. Kas ir noticis ar šo projektu?
Šis piedāvājums aizvien ir spēkā, taču futbola aprindās patlaban ir nestabilitāte. Situācijai stabilizējoties, pie šī jautājuma atgriezīsimies. Priekuļu pagastam un tā jau esošajai infrastruktūrai ir daudz priekšrocību, lai virzītu šo ideju uz īstenošanu. Tomēr konkrēta plāna pagaidām vēl nav.

Kādi pašvaldībai ir plāni attiecībā uz Veselavas muižu? Tā stāv diezgan klusa, bet uzturēšanu prasa nemitīgi.
Pasākumi muižā notiek regulāri. Muiža piedalās arī dažādos projektos. Būtu jāveic apjomīgāks reklāmas darbs, lai pasākumus apmeklētu vairāk iedzīvotāju.

Kas tas ir par objektu, kas top Liepā pretī dzelzceļa pārbrauktuvei? Kāds ir tā mērķis un par kādiem līdzekļiem tas top?
Šajā vietā ideju realizē privātais komersants, kurš plāno veikt uzkodu, ēdienu un dzērienu tirdzniecību.

Cēsīs pēc publiskas informācijas veiks 23 ielu apstrādi un vairāku ielu rekonstrukciju. Cik ielas atjaunos Priekuļos? Kāpēc tāda nesamērība?
Lai arī apjomos tīri skaitliski izskatās liels, tomēr vairums plānotie būvdarbi ir salīdzinoši nelielos ielu posmos. Priekuļos tiks realizēti dažādi citi projekti, par ko vēstīts jau iepriekš.

Kur novada iedzīvotāji var iepazīties ar Civilās aizsardzības plānu?
Civilās aizsardzības plāns tiek veidots un aktualizēts. Protams, būs sadaļas, kas būs slepenas.
Cēsu novada Būvvalde apsekojusi novada daudzdzīvokļu māju pagrabus un secinājusi, ka lielākā problēma ir tā, ka tie ir aizkrauti ar dažādiem sadzīviskiem priekšmetiem. Būtu jāsāk pagrabu atbrīvošana no visa nevajadzīgā. Esam uzrunājuši ZAAO, lai rastu kopīgu risinājumu un piedāvājumu. Tiek apsekotas arī visas publiskās ēkas, kurās ir pagrabi.

Vardarbības mazināšana skolās. Kā plānots to samazināt? EMU skola tiek ieviesta, ar šo rīku tiek identificētas problēmas, bet ne risinātas.
Kad sākās pandēmija, Pasaules Veselības Organizācija pauda prognozi, ka kopumā mūs skars pieci pandēmijas viļņi. Un piektais tika prognozēts kā vissāpīgākais, apjomīgākais un ilgākais. Tas saistīts ar mūsu psiholoģisko un emocionālo veselību. Tas ir tas, ko varam novērot mūsu izglītības iestādēs.
Vardarbība iedalāma fiziskajā un emocionālajā vardarbībā. Fizisko varam identificēt uzreiz, savukārt emocionālajai ir ļoti daudz slēptu veidu un to ir grūti identificēt.
EMU rīku finansējam visām izglītības iestādēm. Tas ir emocionālās noturības un labklājības rīks ar ko var identificēt, kas notiek izglītības iestādē.
Izglītības pārvaldē esam izveidojuši atbalsta nodaļu skolām un izstrādājuši algoritmu, kā rīkoties skolai, ja noticis vardarbības gadījums. Esam sapratuši, ka nereti emocionālā vardarbība netiek identificēta.

Vai tiešām jāremontē ēka Raunas ielā 4?
Ēkai energoefektivitātes projekts jārealizē neatkarīgi ne no kā, jo tā ir nokalpojusi.
Lai ilgtermiņā lietderīgi izmantotu resursus, strādājam pie tā, lai maksimāli efektīvi noslogotu un piepildītu telpas. Ēku plānots pārbūvēt tāpēc, lai pašvaldības funkciju veikšanai no esošajām trīs ēkām satilptu vienā. Esam veikuši mērījumus vairāku mēnešu garumā, un guvām pamatojumu par telpu vidējās noslodzes nepietiekamību. Pārplānojot un pārbūvējot ēku, atteiksimies no atsevišķiem kabinetiem, to vietā veidojot atvērtā tipa ofisu ar darba galdiem. Ilgtermiņā tas nozīmē efektīvāku finanšu resursu izlietojumu.

 

Datums: 2024. gada 3. maijs