Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Norit infrastruktūras uzlabošana Liepas pamatskolā

Norit infrastruktūras uzlabošana Liepas pamatskolā

Lai uzlabotu mācību un ēdināšanas vidi Liepas pamatskolā, novembrī sākta infrastruktūras uzlabošana skolas ēkā - norit ēdamzāles pārbūve un ventilācijas sistēmu ierīkošana ēkas 2. un 3. stāva mācību kabinetos. Būvniecības darbi tiek veikti paralēli skolā notiekošajam mācību procesam.

Mācību kabinetos paredzēts ierīkot mehāniskās pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmu, izmantojot gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma rekuperatoru. Šī sistēma nodrošinās gaisa uzsildīšanu ziemas laikā un dzesēšanu vasaras periodā, veicinot komfortablu vidi mācību kabinetos.

Paralēli ventilācijas sistēmas ierīkošanai notiek arī skolas ēdamzāles pārbūve, kurā tiek demontētas nevajadzīgas telpas un veikti gan funkcionāli, gan estētiski uzlabojumi. Arhitektūras risinājumi vērsti uz esošo telpu akustikas uzlabošanu un šīs zāles iespējamu izmantošanu kā aktu zāli, kas līdz šim skolā nav bijusi.

Ēdamzāles pārbūves darbu laikā plānots uzlabot arī ventilācijas un apkures sistēmas, kā arī veikt elektroapgādes sistēmas atjaunošanu, nodrošinot modernu un efektīvu infrastruktūru skolā.

Ventilācijas sistēmas ierīkošanas projekta kopējā summa ir 97 721.70 EUR bez PVN. Būvdarbus veic SIA “HalleB”.

Ēdamzāles pārbūves projekta līguma summu ir 247 523.24 EUR bez PVN. Būvdarbus veic SIA “Sanart”.

Būvuzraudzību veic uzņēmums “RS Būvnieks”.

 

 

Datums: 2023. gada 17. novembris