Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mārsnēnu Tautas namam jauna apskaņošanas iekārta

Mārsnēnu Tautas namam jauna apskaņošanas iekārta

Īstenojot LEADER projektu, Priekuļu apvienības pārvalde iegādājusies apskaņošanas aparatūras komplektu Mārsnēnu Tautas nama sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Projektā iegādāts un uzstādīts apskaņošanas aparatūras komplekts – akustiskās sistēmas un to aprīkojums, skaņas pults un mikrofoni ar nepieciešamo aprīkojumu.

Projekts īstenots ar mērķi caur sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu Mārsnēnu Tautas namā, stiprināt Mārsnēnu pagasta iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību.

Projekta kopējās izmaksas 7369,12 EUR, no kurām 6177,88 EUR - ELFLA finansējums, 1191,24 EUR – Cēsu novada pašvaldības finansējums.

Projektu “Mārsnēnu Tautas nama apskaņošanas aparatūras komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” (Nr. 23-09-AL18-A019.2202-000007)  īsteno Priekuļu apvienības pārvalde ar “Cēsu rajona lauku partnerības” atbalstu saskaņā ar Lauku attīstības programmas darbības virzienu - sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Datums: 2024. gada 2. aprīlis