Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mārsnēnu Tautas namā uzstādīs jaunu apskaņošanu iekārtu

Mārsnēnu Tautas namā uzstādīs jaunu apskaņošanu iekārtu

Priekuļu apvienības pārvalde uzsākusi LEADER projekta “Mārsnēnu Tautas nama apskaņošanas aparatūras komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” īstenošanu. Projektā paredzēts iegādāties un uzstādīt apskaņošanas aparatūras komplektu – akustiskās sistēmas un to aprīkojumu, skaņas pulti un mikrofonus ar nepieciešamo aprīkojumu.

Projekta mērķis ir caur sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu Mārsnēnu Tautas namā, stiprināt Mārsnēnu pagasta iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību.

Projekta kopējās izmaksas 7369,12 EUR, no kurām 6177,88 EUR - ELFLA finansējums, 1191,24 EUR – Cēsu novada pašvaldības finansējums.

Projektu plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projektu “Mārsnēnu Tautas nama apskaņošanas aparatūras komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” (Nr. 23-09-AL18-A019.2202-000007)  īsteno Priekuļu apvienības pārvalde ar “Cēsu rajona lauku partnerības” atbalstu saskaņā ar Lauku attīstības programmas darbības virzienu - sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

 

Datums: 2023. gada 7. septembris