Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kokmateriālu transportēšana pa pašvaldības ceļiem jāsaskaņo!

Kokmateriālu transportēšana pa pašvaldības ceļiem jāsaskaņo!

Atgādinām, ka ar cirsmas izstrādi saistīto darbību (pievešanu, nokraušanu, transportēšanu) pašvaldības ceļu izmantošanu drīkst uzsākt tikai pēc rakstiska pašvaldības saskaņojuma saņemšanas vai pēc vienošanās noslēgšanas!

  • Pašvaldības autoceļus kokmateriālu transportēšanai drīkst izmantot tikai piemērotos (sausuma vai sasaluma) laika apstākļos, neradot bojājumus un ievērojot noteikumus par maksimālo pieļaujamo svaru kokvedēja transportam.
  • Darbības veicējs pilnībā uzņemas atbildību, tai skaitā zaudējumu atlīdzināšanu par pašvaldības autoceļu izmantošanas laikā radītajiem bojājumiem vai zaudējumiem pašvaldībai, kas radušies darbības rezultātā vai normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā, tai skaitā par pārkāpumiem, ko veikušas piesaistītas trešās personas vai apakšuzņēmēji.
Datums: 2023. gada 27. marts