Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

"Kalāču" saimniecības ēkai atjaunots jumts

"Kalāču" saimniecības ēkai atjaunots jumts

Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” attīstībā veikts vēl viens nozīmīgs solis, lai saglabātu vēsturiskā kompleksa vērtību – saimniecības ēkai veikta lubiņu jumta seguma nomaiņa. Remontdarbi veikti, lai novērstu ēkas pārseguma konstrukciju bojāšanos un ilgtermiņā uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli.  

Remontdarbu procesā tika nomainīts jumta segums kopumā 300 kvadrātmetru platībā. Vecais lubiņu klājums bija savu laiku nokalpojis un sācis lietus un atkušņa laikā tecēt, bojājot ēkas konstrukcijas, tāpēc darbi bija jāveic nekavējoties.  

Remontdarbu gaitā veikta bojātā divu kārtu skaidu jumta demontāža, tā vietā uzstādot jaunu trīs kārtu apses skaidu jumta segumu uz jauna retināta latojuma kārtas. Šāds trīs kārtu lubiņu segums tika izvēlēts, lai nodrošinātu jumta ilgmūžību un kvalitāti, vienlaikus neietekmējot ēkas vizuālo izskatu, kas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā šīs ēkas statusu kā valsts nozīmes kultūras pieminekli.

Papildus jumta seguma nomaiņai tika veikta arī kores apdare ar koka dēļiem, piešķirot ēkai jaunu, izskatīgu veidolu.

Darbus veica SIA “RG meistars” par kopējo līguma summu 29 070,16 EUR.

Priekuļu apvienības pārvalde ir gandarīta, ka pēc remonta Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči” būs vēl sakoptāks un saglabās savu kultūras vērtību nākamajām paaudzēm.

 

Datums: 2023. gada 31. oktobris