Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ar sadarbības līgumu stiprinās Cēsu novada piļu un muižu attīstību

Ar sadarbības līgumu stiprinās Cēsu novada piļu un muižu attīstību

Piektdien, 5.jūlijā, Cēsu jaunās pils bibliotēkā tika parakstīts sadarbības līgums starp Cēsu novada pašvaldību un biedrību "Latvijas Piļu un muižu asociācija". Šī vienošanās paredz kopīgu darbu pie Cēsu pils, Lielstraupes pils un Veselavas muižas kultūrvēsturiskā mantojuma attīstības.

Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja Ināra Bula uzsvēra šī notikuma nozīmi: "Šis līgums ir būtisks solis mūsu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un attīstībā. Cēsu pils, Lielstraupes pils un Veselavas muiža ir mūsu novada dārgumi, un sadarbība ar Latvijas Piļu un muižu asociāciju palīdzēs nodrošināt tām nepieciešamo uzmanību un resursus."

Šīs vēsturiskās vietas jau bija Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedri, taču līdz ar izmaiņām Pašvaldību likumā, kas pieprasīja pašvaldībām pārskatīt savu dalību nevalstiskajās organizācijās, tās dalību biedrībā pārtrauca. Ar sadarbības līguma parakstīšanu, rasts risinājums, lai turpinātu darbu pie kultūrvēsturisko objektu attīstības.

"Biedrības pieredze un resursi būs liels atbalsts mūsu vēsturisko objektu popularizēšanā un attīstībā," piebilda Ināra Bula. "Mēs ceram, ka šī sadarbība stiprinās mūsu kopīgo kultūras mantojumu un veicinās tā atpazīstamību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā."

Latvijas Piļu un muižu asociācija ir vienīgā organizācija, kas vieno un pārstāv Latvijas kultūrvēsturiskās pilis, muižas un to ansambļus, apvienojot 110 biedrus. Sadarbības laikā paredzētas vienotas komunikācijas aktivitātes, kopēji pasākumi, akcijas, kā arī profesionāla un juridiska palīdzība nepieciešamības gadījumā.

Datums: 2024. gada 9. jūlijs