Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināti noteikumi par Cēsu novada simboliku

Apstiprināti noteikumi par Cēsu novada simboliku

Lai nodrošinātu Cēsu novada simbolikas korektu un kvalitatīvu lietošanu, kā arī veicinātu vienotu vizuālās identitātes izpratni, ir apstiprināti saistošie noteikumi ''Par Cēsu novada simboliku'', kas sekmēs novada atpazīstamību un novadnieku patriotismu.

Saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada simboliku un kārtību, kādā tā izgatavojama un lietojama, kā arī atļaujas par novada simbolikas lietošanu izsniegšanas kārtību un atļaujas anulēšanas gadījumus.

Noteikts, ka Cēsu novada simboliku lieto, lai veicinātu novada, tā pilsētu, pagastu un iestāžu pozitīvu atpazīstamību: pasākumos, izdevumos, publikācijās, virtuālos un fiziskos objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni.

Iepriekš saskaņojot ar Cēsu novada pašvaldību, novada simboliku drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā. Simbolikas lietošanas vai izgatavošanas atļaujas saņemšanai jāiesniedz iesniegums un izstrādājuma skices vai etalona paraugu.

Cēsu novada simboliku skatīt ŠEIT.

Datums: 2022. gada 15. augusts