Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Alejas ielas seguma atjaunošanas būvdarbi Jāņmuižā

Alejas ielas seguma atjaunošanas būvdarbi Jāņmuižā

Priekuļu apvienības pārvalde plāno iesniegt investīciju projektu ''Alejas ielas seguma atjaunošanas būvdarbi Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā''. Projektu paredzēts īstenot laika posmā no 2022.gada līdz 2023.gadam, Valsts budžeta aizdevumu izmantojot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Apstiprinātas attiecināmās būvniecības izmaksas 174619,41 EUR apmērā, no kurām Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums veido 15%, kā arī nosaka līdzfinansējumu projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 1452,00 EUR apmērā.

Datums: 2022. gada 12. augusts