Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Priekuļu skolas veidošanā

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Priekuļu skolas veidošanā

Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, līdz 2026. gadam topošajā Priekuļu pamatskolā plānots īstenot infrastruktūras pilnveides un aprīkošanas projektu, lai uzlabotu mācību vidi un veicinātu kvalitatīvas izglītības ieguvi ārpus novada administratīvā centra. Pašlaik norit projektēšanas darbi, tāpēc aicinām sniegt savus komentārus un ieteikumus par jaunās Priekuļu skolas vīziju. Idejas var iesniegt līdz 15.jūnijam.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegūta moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša, atvērta un skolēniem draudzīga mācību un izaugsmes vide. Skolu plānots veidot kā vienotu mācību telpu, kur mācību process tiek organizēts ne tikai klasē, bet skolā kopumā. Tā būs atvērta un skolēniem draudzīga vide, paredzot zonas klases, grupu un individuālajam darbam, kā arī atpūtai.

Skolā tiks ieviesta ergonomiska, mūsdienīga un viegli transformējama mācību vide – piemēram, izveidota multifunkcionāla auditorija skolas pirmajā stāvā un multifunkcionālas telpas stāvu gaiteņos, veidojot radošu sarunu un mācību informācijas apmaiņas vietu.

Plānots izveidot viegli transformējamas mācību klases, lai nodrošinātu dažādus mācīšanās apstākļus – apgūt, radīt, diskutēt, klausīties. Tiks veidota arī teātra studija, pievienojot tai aktu zāles balkona zonu un piešķirot tai multifunkcionālas telpas raksturu, kur, atverot balkonu, tiek iegūtas papildu vietas skatītājiem. Plānots arī atjaunot sānu gaiteņus, veidojot tajos atpūtas zonas.


Šie un daudzi citi risinājumi veidos Priekuļu pamatskolu par modernu vidi, kas atbalsta skolēnus panākumu gūšanā.

Telpu plānojuma un interjera vīzijā piedāvātos risinājumus paredzēts ieviest pakāpeniski.

Priekuļu vidusskolas 1. stāva foajē pie aktu zāles ieejas ir izveidots informatīvs stends, kurā var gūt ieskatu jaunās Priekuļu skolas vīzijā – funkcionālajā plānojumā un interjera koncepcijā.

Komentārus, ieteikumus un jautājumus var iesniegt arī elektroniski ŠEIT.


Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” ietvaros.
 

Aicinām aplūkot Priekuļu vidusskolas telpu funkcionālā plānojuma risinajumus un interjera vīziju zemāk.

 

Datums: 2024. gada 28. maijs