Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu Kultūras namam jauns skatuves podests

Priekuļu Kultūras namam jauns skatuves podests

Lai uzlabotu kultūras pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Priekuļu apvienībā un nodrošinātu plašākas kultūras notikumu iespējas, Priekuļu Kultūras nams realizējis projektu, kurā iegādājies skatuves podestu ar aprīkojumu. Projektā iegādāts četrus metrus plats un sešus metrus garš skatuves podests ar regulējamu kāju augstumu un maināma augstuma kāpnēm ar margām.

Skatuves podests kalpos kā platforma dažādiem kultūras pasākumiem un izrādēm, nodrošinot plašākas kultūras pasākumu iespējas Priekuļu apvienībā.

Projekta īstenošana veicina sociālo un kultūras dzīvi Priekuļu apvienībā, piedāvājot vietējai kopienai vairāk iespēju sadarbībai un izrādēm. Kultūras infrastruktūras uzlabojumi sniedz arī jaunas iespējas pasākumu īstenošanai Priekuļu apvienībā ārpus telpām.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 954.49 EUR, no kurām pašvaldības līdzfinansējums 995,45 EUR. Aicinām sekot līdzi Priekuļu Kultūras nama aktivitātēm Facebook vai www.priekuli.lv, kā arī iesaistīties vietējās kultūras dzīves dažādošanā.

Projekts Nr. 24-09-AL18-A019.2201-000001 “Skatuves podestu iegāde Priekuļu kultūras nama sniegto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai” tiks realizēts saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitāti 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

 

Datums: 2024. gada 2. jūlijs