Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināta Aprites ekonomikas un ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas eksperta vakance

Izsludināta Aprites ekonomikas un ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas eksperta vakance

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē Aprites ekonomikas un ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas ekspertu (pusslodzes darbs (82h mēnesī) uz noteiktu laiku, 5 gadiem, t.i. 01.10.2022.-30.09.2027.).

Vakance izsludināta LIFE projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) gaitā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties industriālās simbiozes aktivitāšu koordinēšanā projekta ietvaros;
 • Sadarbība ar ražošanas uzņēmumiem;
 • Reģionālo apmācības semināru uzņēmējiem organizēšana un vadīšana;
 • Uzņēmēju iepazīstināšana ar industriālās simbiozes platformu un tās izmantošanu;
 • Materiālu un atkritumu plūsmas kartēšanas organizēšana Cēsu novadā;
 • Cēsu novada materiālu un atkritumu plūsmas sistēmas izveide;
 • Atbalsta modeļu un instrumentu izstrāde, lai veicinātu aprites ekonomikas uzņēmējdarbības modeļus un resursu cirkulāciju Cēsu novadā;
 • Aprites ekonomikas ceļveža un integrēta rīcības plāna izstrāde un apstiprināšana pašvaldības līmenī.

Prasības pretendentiem / ēm:

 • Spēja orientēties vides aizsardzības normatīvajos aktos, īpaši atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028. gadam dokumentā;
 • Augstākā akadēmiskā izglītība, otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai pēdējo kursu students ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā, biotehnoloģijā, fizikā, inženierzinātnēs vai vides zinātnēs;
 • Spēja orientēties ražošanas tehnoloģiskajos procesos un materiālu plūsmās;  
 • Vēlama darba pieredze un zināšanas par vides aizsardzības jomas jautājumiem, tai skaitā par atkritumiem un aprites ekonomiku;
 • Angļu valodas zināšanas;
 • Kompetences - konceptuāla un analītiska domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums, spēja strādāt pastāvīgi un komandā;
 • Labas datorprasmes (Word, Excel, Powerpoint, u.c.);
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Atalgojums: 1030 Eur/mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

CV, pieteikuma vēstuli iesniegt klātienē Cēsu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raunas  iela 4, Cēsis, Cēsu novads vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesunovads.lv  ar norādi “Aprites ekonomikas un ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas eksperts” līdz 2022.gada 22.septembrim (ieskaitot).

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese:
dome@cesis.lv
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2022. gada 6. septembris