Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicinām uz jaunatnes deju svētkiem "Viņi to pa īstam prot"

Aicinām uz jaunatnes deju svētkiem "Viņi to pa īstam prot"

Pirmo reizi pēc astoņu gadu pārtraukuma Cēsu Pils parka estrādē 1.jūnijā plkst.18.00 notiks Cēsu novada skolu jaunatnes deju svētki “Viņi to pa īstam prot”. Tajos piedalīsies lieli un mazi dejotāji no Priekuļiem, Raunas, Liepas, Straupes, Skujenes, Zaubes, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Cēsīm, kopā sadancojot ap 1000 bērnu un jauniešu. 

Caur jautru deju spēli, veicot uzdevumus un atverot dažādus vārtus, tiks izdejots Daugavas stadiona lielkoncerta pamatrepertuārs, ko Cēsīs iestudēs dažādu vecumposmu bērni no pirmsskolas līdz vidusskolas jauniešiem.

Svētkos piedalīsies deju kolektīvi no:

Cēsīm

 • Cēsu 1.pamatskolas 1.-2.klašu deju kolektīvs  (vad. S. Krastiņa
 • Cēsu 2.pamatskolas 1.-2.klašu deju kolektīvs (vad. S. Krastiņa),
 • Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 1.-2.klašu deju kolektīvs (vad. A.A. Lazdiņa),
 • Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas un 3.PII pirmskolas vecuma deju kolektīvs (vad. A.A.Lazdiņa)
 • Cēsu Bērzaines pamatskolas 5.-9.klašu deju kolektīvs “Kamolītis” (vad. S.Ceriņa)
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu jauniešu deju kolektīvs “Kande” (vad. A.Kozaks)
 • Cēsu Kultūras centra pirmskolas vecuma grupas deju kolektīvs “Randiņš”, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs “Randiņš”, 3.-5.klašu tautas deju kolektīvs “Randiņš”, 6.-9.klašu tautas deju kolektīvs “Randiņš”, (vad. S.Bārtniece)
 • Cēsu bērnu un jauniešu centra kolektīvs (vad. I.Cipe)

Priekuļu apvienības

 • Priekuļu vidusskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs “Miķelēni” (vad. M. Brasliņš)
 • Priekuļu kultūras nama pirmskolas vecuma grupas bērnu deju kolektīvs “Tūgadiņš”,  1.-4.klašu bērnu deju kolektīvs “Tūgadiņš” (vad. E. Bišere)
 • Priekuļu kultūras nama 5.-6.klašu bērnu deju kolektīvs, 5.-9. klašu deju kolektīvs (vad. V. Legzdiņa-Puķēna),
 • Priekuļu kultūras nama 3.-6.klašu bērnu deju kolektīvs (vad. M. Jurciņš),
 • Priekuļu kultūras nama 7.-9.klašu bērnu deju kolektīvs (vad. R. Jurciņa),
 • Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma 10.-12.klašu jauniešu deju kolektīvs “Virpulis” (vad. U.Blīgzna)
 • Liepas kultūras nama deju kolektīvs pirmskolas vecuma grupas "Dālderīši", 5.-9.klašu deju kolektīvs “Dālderīši” (M.Rieksta-Krivjonoka)

Vecpiebalgas apvienības

 • Vecpiebalgas vidusskolas 1.-2.klašu deju kolektīvs "Sienāži" un 1.-4.klašu deju kolektīvs "Vēverīši" (vad. M. Lācgalve, B. Bērziņa),
 • 4.-5. klašu deju kolektīvs "Vēveri" un 6.-7.klašu deju kolektīvs "Vēveri" (vad. I. Ērgle),
 • Vecpiebalgas kultūras nama 10.-12.klašu jauniešu deju kolektīvs “Slātaviņa” (vad. L. Zemberga-Zeltiņa)

Pārgaujas apvienības

 • Straupes pamatskolas 1.-2.klašu deju kolektīvs, 3.-6.klašu deju kolektīvs (vad. G. Berķe)

Amatas apvienības

 • Zaubes kultūras nama 1.-4.klašu bērnu deju kolektīvs (vad. I. Daugaviete)
 • Nītaures Mūzikas un Mākslas skolas 1.-4.klašu bērnu deju kolektīvs “Šurumburums” (vad. I. Daugaviete)
 • Drabešu sākumskolas pirmskolas vecuma deju kolektīvs (vad. S.Ceriņa)

Jaunpiebalgas apvienības

 • Jaunpiebalgas vidusskolas 1.klašu deju kolektīvs "Piebaldzēni", 2.klašu deju kolektīvs "Piebaldzēni", 3.klašu deju kolektīvs “Piebaldzēni”, 4.klases deju kolektīvs "Piebaldzēni", 5.klašu deju kolektīvs "Piebaldzēni", 8.-9.klašu jauniešu deju kolektīvs "Piebaldzēni", 10.-12.klašu jauniešu deju kolektīvs "Piebaldzēni", (vad. L.Skutāne)

Koncerta virsvadītāji: Andis Kozaks, Uldis Blīgzna, Māris Brasliņš, Lāsma Skutāne, Mārtiņš Jurciņš, Rudīte Jurciņa, Sandra Bārtniece, Anna Annele Lazdiņa.

Cēsu novada deju svētki ir kā sagatavošanās posms nākamajā vasarā gaidāmajiem Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas pēc 10 gadu pārtraukuma Rīgā pulcēs ap 35 000 dziedātāju, dejotāju un muzicētāju.

Datums: 2024. gada 24. maijs