Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu apvienības pārvaldes teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Priekuļu apvienības pārvaldes teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Cēsu novada pašvaldība ir sagatavojusi Priekuļu apvienības pārvaldes teritorijas plānojuma 2017.-2029.gada grozījumu trešo redakciju un tā ir nodota publiskajai apspriešanai no 18.oktobra līdz 8.novembrim. Vides pārskata apspriešana notiks no 18.oktobra līdz 15.novembrim.

Plānojuma izstrāde tika uzsākta 2016.gadā, taču tā izstrāde tika apturēta pēc 2.redakcijas. Ņemot vērā iedzīvotāju un potenciālo investoru interesi, Cēsu novada pašvaldība uzņēmusies atsākt izstrādes procesu un piedāvā apspriešanai 3.redakciju. 

Pašvaldībām, pēc administratīvās reformas, uzdots izstrādāt jaunus teritorijas plānojumus visai teritorijai līdz 2025.gada 31.decembrim.

Aicinām publiskās apspriedes laikā iepazīties ar teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakciju, kas pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv - Latvijas Ģeoportāls un klātienē Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Rūpniecības ielā 18, Liepā, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs.

Publiskās apspriešanas notiks:

  • 25.oktobrī plkst.18.00 Priekuļos, Priekuļu apvienības pārvaldes ēkas 2.stāvā, Cēsu prospektā 5;
  • 1.novembrī plkst.18.00 Liepas bibliotēkā, Rūpnīcas ielā 8.
Datums: 2022. gada 18. oktobris