Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu apvienības pārvaldes teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Priekuļu apvienības pārvaldes teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Cēsu novada pašvaldība ir sagatavojusi Priekuļu apvienības teritorijas plānojuma grozījumu ceturto redakciju un tā ir nodota publiskajai apspriešanai no 7.marta līdz 23.martam. Vides pārskata apspriešana notiks no 7.marta līdz 4.aprīlim.

Pašvaldībām, pēc administratīvās reformas, uzdots izstrādāt jaunus teritorijas plānojumus visai teritorijai līdz 2025.gada 31.decembrim.

Aicinām publiskās apspriedes laikā iepazīties ar teritorijas plānojuma grozījumu 4.redakciju, kas pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv - Latvijas Ģeoportāls un klātienē Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs.

Publiskajai apspriešanai iespējams pieslēgties attālināti, iepriekš sazinoties e-pastā ar Eviju Taureni (evija.taurene@cesunovads.lv). 

Publiskās apspriešanas notiks 15.martā plkst.17.00 Priekuļu apvienības pārvaldes ēkā, Cēsu prospektā 5, otrā stāva zālē.

Datums: 2023. gada 6. marts