Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu, Veselavas pagasta teritorijām

Saskaņā ar 24.03.2022. Cēsu novada domes lēmumu Nr.135 ''Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017. – 2029. gadam izstrādātās 2. redakcijas pilnveidošanu'' turpinās bijušā Priekuļu novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, kas attiecas Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu, Veselavas pagastu administratīvajām teritorijām.  

Aicinām iedzīvotājus vēl līdz 2022.gada 30.augustam iesniegt priekšlikumus plānojuma grozījumu izstrādei. Priekšlikumus var iesniegt elektroniski dome@cesunovads.lv vai klātienē Priekuļu apvienības pārvaldē Cēsu prospekts 5, Priekuļos. 

Jautājumu gadījumā sazināties ar Cēsu novada Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāju Eviju Taureni (26486782, evija.taurene@cesunovads.lv) vai teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāju Krišjāni Baltpurviņu (27809705, krisjanis.baltpurvins@cesunovads.lv).

Datums: 2022. gada 3. augusts