Aktuālie būvdarbi

Cēsu novada Būvvalde informē, ka informācija par būvniecības  procesiem  ir pieejama  Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) publiskajā  portālā https://bis.gov.lv/bisp/ daļas  ''E-pakalpojumi''  sadaļā  ''Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem'' šādos veidos:

1. ''Tekstuālā informācija'' –

https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses;

2. ''Ģeotelpiskā informācija'' –

https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/bismap informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.